Please update your Flash Player to view content.

Heroes & Olympiad

Tisk
PDF
 • Hráč, který dosáhl nejvyššího skóre v každé třídě Olympiády (GrandOlympiad) a PvP turnaji mezi Šlechtou (Noblesse), je udělen titul Hrdina (Hero). Hrdinové jsou odměněni exklusivními zbraněmi a dovednostmi spolu se zářivou aurou.


Dovednosti Hrdiny (Hero Abilities)

 • Hrdinové mohou používat zbraně určené výhradně pro ně. Jednou vybranou zbraň nemůže změnit. Po měsíční periodě jsou všechny zbraně automaticky vráceny a Hrdina si může vybrat jinou. Zbraně jsou k dostání u Sochy Hrdinů (Monument of Heroes) a nejdou dropnout, prodat, enchantovat ani zničit. Používají S grade shoty a šípy.
 • Hrdinové mají vlastní chat kanál [%]. Barva tohoto kanálu je světle modrá a vidí ji všichni hráči na serveru. Hrdina může psát do Hero chatu jednou za 10 sekund. Každý si může zapnout nebo vypnout "Hero Voice", zobrazení Hero chatu, v menu chat message options.
 • Jména hrdinů jsou vyryta na Soše (Monumentu) hrdinů v každém městě a vesnici.

Hero skilly

Hrdina získá skilly přes Grand Olympiad Managera. Ale nemůže tyto skily používat pokud je přepnutý na svém Subclassu.

Název skillu

Popis

Heroic miracle

Zvětší P. def., M. def., odolnost proti cancel útokům a Speed. Spotřebuje 40 Soul ore.

Heroic berserker

Zvětší Accuracy, P. atk., M. atk., Atk. speed, Casting speed, Speed, odolnost proti cancel útokům a debuffům a efekt regenerace HP. Zmenšuje P. def., M. def. a Evasion. Spotřebuje 40 Soul ore.

Heroic valor

Zvětší P. atk., P. def., a odolnost proti cancel útokům. Spotřebuje 80 Spirit ore.

Heroic grandeur

Blízkým nepřátelům sníží P. def., M. def., Evasion a pravděpodobnost Shield def., zvětší šanci na propustnost debuffu magických skillů a zablokuje efekty všech magických i fyzických skillů. Spotřebuje 80 Spirit ore.

Heroic dread

Vrhne strach mezi nepřátele, kteří se dají na útěk, krátce jim zvětší rychlost běhu. Spotřebuje 80 Spirit ore

Získaní Dovedností Hrdiny (Gaining Hero Abilities)

 • Titul Noblesse je napsán ve Status okně (Alt+T). Znak Hrdiny se objeví pokud je hráč Hrdina nebo Hrdina čekající na titul. Pro získání speciálních schopností musí Hrdina navštívit Sochu Hrdinů (Monument of Heroes), nestačí jen vyhrát Olympiádu. Když bude udělen titul Hrdina stejnému hráči jako minulé období, musí si znovu potvrdit svůj statut u Sochy Hrdinů.

Určení Hrdiny (Determining the Hero)

 • Průběh měsíce - dlouhé PvP utkání, Hrdina je vybrán podle bodů v Olympiádě a obdrží titul Hrdiny během další měsíční soutěže.
 • Hrdinou se stane ten kdo nahromadí nejvíce bodu v Olympiádě ze sváho classu, zúčastnil se více než 9 zápasů a dosáhl minimálně jednoho vítězství. Hrdina čeká na spočítání bodů a speciální schopnosti a zbraně mu jsou automaticky odstraněny.
 • Například, i když hráč v aktuálním období získá největší počet bodů, ale zúčastnil se méně než 9 zápasů nebo nikdy nezvítězil, nemůže se stát hrdinou; Hrdinou nemusí být nikdo.
 • Když dva hráč stejného classu nahromadí stejně bodů, stane se hrdinou ten co soutěžil nejvíce.

Bodování (Rank Confirmation)

 • Všichni Noblesse mají přístup k top 10 žebříčku výsledků Olympiády posledního období. Ti kdo soutěžili méně než 4krát nebudou v žebříčku zahrnuti. V žebříčku hodnota, která určí konečné umístění, nebude uvedena. Jsou tam jen jména charakterů. V případě, ze bude mít více hráčů stejně bodů, může jich být v žebříčku až 15.

Olympiáda (Grand Olympiad)

 • Olympiáda je PvP utkání jeden na jednoho, které se koná kvůli určení Hrdiny. Koná se jednou v měsíčním období, Noblesse s největším počtem bodů je jmenován Hrdinou. Jedině Noblesse který dokončil třetí přestup (3. povolání) se může účastnit Olympiády.

Způsob soutěžení (Competition Method)

 • Olympiáda je rozdělena do dvou zápasů: tzv. třídní a ne-třídní (class a non-class) soutěž.
 • Jen členové určité třídy se mohou účastnit třídní soutěže. Pro účast v ne-třídní soutěži nejsou žádná omezení.
 • Přihlášení do soutěže je možné jen skrze Olympiad Managera a to v čase 8:00 až 12:00. Nebere žádné přihlášky mimo určený čas.
 • Soutěžící jsou vybíráni náhodně a jsou teleportováni do kolosea na zápas. Instrukce a pravidla jsou pravidelně hlášeny přes announcement a soutěžící jsou upozorněni 30 sekund před teleportací.
 • Soutěžící by si měli dát pozor aby neměli v invetnáři více jak 80% věcí. Jinak nebudou do kolosea přepraveni a přijdou o své body.
 • Po teleportaci mají soutěžící 45 sekund na přípravu. Poté se koloseum změní v bojiště a zápas může začít. Před začátkem se všechny HP, CP, MP doplní a budou sebrány všechny buffy. Všichni peti budou vraceni zpět do inventáře, ale sumoni a cubicy budou ponechány aby bojovali za svého pána. Sumoni budou taky debuffnutí. Jakmile je někdo v coloseu a spadne nebo opustí hru, prohraje zápas. Jestliže spadne při zápase server, zápas bude zrušen a účastníci se objeví zpět ve vesnicích. Maximální čas zápasu je 6 minuty a hráč jehož HP klesnou k nule prohrál. Jestliže nikdo v časovém limitu nezemřel, bude prohlášen za vítěze ten kdo dal větší poškození.
 • Během soutěže, ten kdo ztratí všechny HP nezemře, jen prohraje zápas. Po zápase budou vyhlášeny výsledky a soutěžící budou vráceni na místo odkud přišli.
 • Hero skilly nejdou na olympiádě použít. Automatické používání shotů je při přepravě deaktivováno.

Podmínky účasti (Olympiad Requirements)

 • Mohou soutěžit jen hráči na svých hlavních profesích (ne na subclassové). Jestliže hráč po přihlášení do soutěže změní svou profesi na subclass nebude se moci účastnit zápasu.
 • Pokud je hráč při portu do Kolosea v partě, bude mu parta automaticky zrušena. Hráč s 0 body nemůže soutěžit.
 • Při zápasu se nemohou používat jiné věci než soulshoty, spiritshoty, Echo krystaly, energetické kameny (energy stone) a ohňostroje (firecrackers). Při zápasu se nedá přijímat do party nebo posílat partu.

Bodování Olympiády (Olympiad Points)

 • Na začátku Olympijského období dostane každý Noblesse 18 bodů a 3 body každý týden. Po zápase jsou body prohrávajícího převedeny na vítěze. Každý si může zkontrolovat své body u Olympiad Managera.
 • Pokud hráč do konce soutěže nahromadí 50 bodů a více, může je vyměnit za Lístky na Teleport (Noblesse Gate Passes), za 1 olympijský bod získá 1000 lístků. Například za 50 Olympijských bodů získá 50000 lístků, ale za 49 bodů si nemůže vyměnit nic. Lístky může taky použít k nákupu u Olympiad Managera.

Věci které můžete koupit u Olympiad Managera za Lístky (Noblesse Gate Passes):

Item
Noblesse Gate Pass
image:bews.jpg Blessed Enchant Weapon S
420.000
image:ews.jpg Enchant Weapon S
70.000
image:bewa.jpg Blessed Enchant Weapon A
195.000
image:ewa.jpg Enchant Weapon A
23.400
image:bewb.jpg Blessed Enchant Weapon B
84.000
image:ewb.jpg Enchant Weapon B
6.000
image:beas.jpg Blessed Enchant Armor S
63.000
image:eas.jpg Enchant Armor S
7.000
image:beaa.jpg Blessed Enchant Armor A
23.400
image:eaa.jpg Enchant Armor A
3.120
image:beab.jpg Blessed Enchant Armor B
9.000
image:eab.jpg Enchant Armor B
960
image:eyepatch.jpg Eye Patch
10.000
image:shieldmastercirclet.jpg Shield Master Circlet
12.000
image:bardcirclet.jpg Bard Circlet
12.000
image:forcemastercirclet.jpg Force Master Circlet
12.000
image:weaponmastercirclet.jpg Weapon Master Circlet
12.000
image:daggermastercirclet.jpg Dagger Master Circlet
12.000
image:bowmastercirclet.jpg Bow Master Circlet
12.000
image:wizardcirclet.jpg Wizard Circlet
12.000
image:summonercirclet.jpg Summoner Circlet
12.000
image:healercirclet.jpg Healer Circlet
12.000
image:enchantercirclet.jpg Enchanter Circlet
12.000
image:weaponmasterkamael.jpg Weapon Master Circlet (Kamael Only)
12.000
image:bowmasterkamael.jpg Bow Master Circlet (Kamael Only)
12.000
image:enchanterkamael.jpg Enchanter Circlet (Kamael Only)
12.000
image:bookofgiants.jpg Secret Book of Giants
12.000
image:ancientbookdiv4.jpg Ancient Book - Divine Inspiration Part 4
450.000

Sledování Olympiády (Watching the Grand Olympiad)

 • Olympiádu můžete sledovat pomocí Olympiad Managera ve vesnicích. Hráči mohou vidět místo kde zapas probíhá a Jména hráčů.
 • V diváckém módu (spectator mode) si můžete prohlédnout i HP, CP a buffy. Při sledování, můžete okno každého účastníka zvětšit a uvidíte skilly které poživa a kritické zásahy.
 • Tlačítko "Return" vám zruší divácký mód a vrátí vás do vesnice. Pokud je divácký mód přerušen pádem serveru nebo hry jste taky vráceni do vesnice. Jestliže začnete sledovat zápas a máte vyvolané zvíře, bude zrušeno. Sledování Olympiády je zdarma.

Hero Zbraně

Weapon Type Effect
Infinity Axe 1h Blunt HP +25%
MP +30%
Shield Block Rate +39%
PVP Damage Bonus +5%
Reflect Damage 9%
chance of Curse Discord effect on a critical hit
Infinity Blade 1h Sword) HP +25%
MP +30%
CP +50%
Shield P.Def. +33%
PVP Damage Bonus 5%
Reflect Damage 9%
on a critical hit the target's P.Def. is dropped by 23% at a 4% chance (MEN resists it)
Infinity Bow Bow MP +30%
CP +50%
PVP Damage Bonus 5%
7% chance to inflict slow (-50% speed) on a critical hit (MEN resists it)
Infinity Cleaver 2h Sword P.Atk. +504 on a critical hit
HP +25%
CP +50%
Critical +78.7
PVP Damage Bonus 5%
Reflect Skills 10% of the time
Infinity Crusher 2h Blunt HP +25%
CP +50%
Atk. Spd. +7%
PVP Damage Bonus +5%
Reflect Skill 10%
25% chance to stun target on a critical hit (CON resists it)
Infinity Fang Dual Fist HP +25%
MP +30%
CP +50%
Evasion +3.15
PVP Damage Bonus 5%
Reflect Skill 10%
25% chance to stun target on a critical hit (CON resists it)
Infinity Rod Mage 1h Blunt MP +30%
CP +50%
Casting Spd. +15%
MP regen per tick +0.51
PVP Damage Bonus +5%
3% chance to full heal target's HP when "good" magic is cast
Infinity Scepter Mage 2h Blunt MP +30%
CP +50%
M.Atk. +29.67 (lol?)
Magic Critical Rate +54%
PVP Damage Bonus 5%
Magic MP Cost -4%
Chance of Magic Cancelation -106
3% chance to full heal target's HP when "good" magic is cast
Infinity Spear Polearm HP +25%
CP +50%
Atk. Spd. +7%
Accuracy +4.89
PVP Damage Bonus 5%
Reflect Skill 10%
10% chance to cancel each buff from target on a critical hit (for comparison, Cancel is 25% but Cancel also relies on M.Atk. vs. M.Def. while this weapon does not)
Infinity Stinger Dagger MP +30%
CP +50%
Atk. Spd. +3%
MP regen per tick +0.51
Critical +220 from behind target
PVP Damage Bonus +5%
Vampiric Rage effect 2%
5% chance to Silence target on a critical hit (MEN resists)
Infinity Wing Dual Sword HP +25%
MP +30%
CP +50%
Critical +78.7
PVP Damage Bonus +5%
Reflect Skill 10%
10% chance to inflict Physical Skill Silence on a critical hit (MEN resists it)
Autor: Annuvin
Komentářů
Hledat
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
Hrom.cz  - Zbrane |2010-05-24 13:03:45
Jak sou silne ty zbrane jak normal S, S80, S82, nebo S84 ? a nebo je to nejak dane podle lvlu postavy?

Statistika Galerie

 • Počet obrázků   231
 • Počet kategorií   11
 • Počet komentářů   23