Please update your Flash Player to view content.

Člověk

Tisk
PDF
human_title

Základní vlastnosti


Grain Kain s pýchou křičel k celému světu a vštípil duchy do své formy. Výsledek byl katastrofální. Jeho potomci byly slabí, hloupí, lstivý a zbabělí. Všichni Kainovým výtvorem pohrdali. Aby Kain překonal své hanebné selhání, opustil své potomky a na nějaký čas se ukryl před zraky ostatních. Jeho potomci jsou dnes nazýváni lidmi.

human Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci
na kontinentech.


Zvláštní schopnosti Lidí:
Ačkoli lidé nevlastní žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je skutečnost, že mohou
proniknout do mnoha povolání.


Základní vlastnosti Lidí:
Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.

  • Human Fighter (Lidský Bojovník)

 

 

  • Styl hry za Human Fightera: Povolání Bojovníků závisí na fyzické síle. Bojovníci používají meče, dýky a tupé zbraně. Jejich síla je v boji na blízko (melee). Nicméně, Bojovník se může cvičit a eventuálně i specializovat na střelbu z luku a stát se specialistou na boj z dálky. Toto povolání se vyznačuje velkou sílou a agilitou. Jestliže chceš ubíjet příšery nebo chceš být vyjímečný v zuřivém obléhání hradu, staň se Bojovníkem.

   • Human Mystic (Lidský Mystik)

 

 

 

  • Styl hry za Mystika: Člověk, na rozdíl od Orků, ovládá všechny základní druhy magií zahrnující magii elementálů, bílou magii, podpůrnou magii, černou magii, a vyvolávací magii. Human Mystic, který hraje solo, hojně využívá útočné kouzlo Wind Strike. Co se týká fyzického boje na blízko, nemá Human Mystic srovnatelné vlastnoti s Fighterem.

Přehled Povoláníhuman 1st class 2nd class 3rd class 1st class 2nd class 3rd class

Human Fighter

Warrior Human Knight Rogue
Warrior image:humanknight.gif image:rogue.gif
Válečníci se specializují na použití fyzických sil. Jelikož Válečníci nejsou členy pravidelné armády, většinou preferují samostatnou práci. Zaměřují se na rozvíjení bojových dovedností s různými zbraněmi. Vzhledem ke svému zaměření na zlepšení svých schopností si většinou od ostatních lidí udržují určitý odstup. Válečníci často žijí na okrajích vesnic a přijímají nekultivovaný životní styl.

Herní styl: Povolání Warrior se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na útočné dovednosti. Warrioři koncentrují svoje úsilí na zvyšování útočných dovedností a zabíjení příšer. Při boji ve skupině, Warrioři přijímají roli tanku. Jejich primární dovednosti a výhody jsou ve způsobování zranění, a to hodně.
Rytíři dostávají vojenský výcvik od státní organizace (nebo organizace odpovídající velikosti). Pro získání statutu Rytíře se člověk musí zaregistrovat v nejakém rytířském spolku. Rytíři považují čest za svou nejvyšší prioritu a jsou ochotni položit svůj život za svou vlast a za svého krále. Jejich základním vybavením jsou jednoruční meč a štít.

Styl Hry: Povolání Knight se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na obranu. Jejich obranné schopnosti jsou excelentní a jejich samoléčící dovednosti jim dovolují boj po dlouhou dobu bez asistence spolubojovníků. V boji ve skupině, se Knighti zaměřují na odvedení pozornosti a útoků příšer na sebe - to dovoluje ostatním spolubojovníkům příšeru zabít.
Tuláci jsou bojovníci, kteří považují mrštnost za důležitější než hrubou sílu - a zisk za důležitější než čest. Narozdíl od Rytířů a Válečníků spoléhají i na útok zdálky. Preferují dýky, luky a lehké zbroje místo velkých zbraní a těžké zbroje, které by jen ztěžovaly jejich obratné útoky. Hlavní úkoly Tuláků zahrnují průzkum, špionáž a zákeřné vraždy. Vyjímečně může být skupina Tuláků využívána jako armáda lučeštníků.

Styl hry: Hra za postavu Rogua může být neuvěřitelně riskantní. Vše závisí na uhýbání před útoky (evasion), vyzbrojený bývá dýkou a lukem, pro Rogua může být obtížné bojovat s příšerami na vysokých levelech osamotě. Při hře ve skupině, měl by se Rogue vyhýbat první linii. V mnoha bojových situacích, může být užitečný díky vysoké šanci na kritický útok a útočení z povzdálí s použitím svých lučištnických schopností.
Warlord Gladiator Paladin Dark Avenger Treasure Hunter Hawkeye
image:warlord.gif image:gladiator.gif image:paladin.gif image:darkavenger.gif image:treasurehunter.gif image:Hawkeye.gif

Více než na boj jeden proti jednomu se specializuje na boj jednoho proti mnoha a používá tyčové zbraně s dlouhým dosahem. Svým útokem dokáže řadu nepřátel omráčit a vyřadit z boje. Jeho síly se plně projeví v boji proti velkým skupinám nepřátel, jako například při obléhání hradu.

Nikdo není lepší v boji jeden na jednoho než Gladiátor. Jeho nepřátelé se mohou jen neúspěšně snažit vyhnout jeho útokům. Umí několik speciálních útoků a ovládá několik druhů zbraní.

Paladin se modlí k bohům o sílu ochraňovat všechny drahocennosti a porazit zlé síly, které se mu postaví. Dokáže se sám léčit a snaží se v boji ochránit všechny členy své družiny.

Na rozdíl od paladina, který používá většinou bílou magii, používá Temný mstitel černou magii k zničení svých protivníků. Pohlcuje životní energii z mrtvol a odráží část zranění na své protivníky.

Známý též jako: "dýka číhající ve tmě" jedná na základě svých vlastních cílů. Dokáže se vyhnout svým nepřátelům nebo vrazit dýku do zad.

Spíš než dýkou ohrožuje své nepřátele zdáli lukem. Společně ve skupině s ostatními se jeho síly násobí. Proti jednomu protivníkovi je až neuvěřitelně přesný a více nepřátel dokáže zasypat přívalem šípů.

Dreadnought Duelist Phoenix Knight Hell Knight Adventurer Sagitarius
image:dreadnought.jpg image:duelist.jpg image:phoenixknight.jpg image:hellknight.jpg image:adventurer.jpg image:sagitarius.jpg

Called upon by ancient powers, the most powerful Warlords are conferred the designation of Dreadnought. Adept at one-on-many combat, they are endowed with singular combat prowess, enabling them to annihilate enemies regardless of their number. Dreadnoughts prefer large weapons such as the polearm.

Regarded as the most powerful swordsmen in one-on-one combat, Duelists prefer dual swords as their weapon of choice, and they overcome the enemy with storm-like swiftness. They do not wear heavy armor, as they have inherited the Gladiator mentality of regarding their attack as their best defense.

hese hallowed Paladins worship the god of light to protect their lord and uphold justice. Phoenix Knights use healing spells invoked by the blessing of the god of light. They are guardian knights who fight to protect fellow knights rather than to kill the enemy.

ejecting hypocrisy and pretense, these knights of hell direct their wrath at the enemy. Devoted to vengeance and the god of darkness and unwavering in their beliefs, these formidable Dark Avengers are willing to destroy anything that gets in the way.

ree-spirited explorers unfettered by class or rank, Adventurers are nomads perpetually in search of the big jackpot that will bring them money and status. Agile warriors adept at hit-and-run combat, they are not to be taken lightly, as they can identify and take advantage of the target's weakness with prcision.

ittarius is a prestigious title conferred on the most accomplished Human archers. Under the Elmoreden Empire, this title was bestowed on numerous master Hawkeyes. Many of the skills they devised were handed down through the generations, keeping the tradition of the Sagittarius intact. Following the decline of their nation and the ensuing period of disarray, the skills of the Sagittarius became obsolete and not a single archer was awarded the title. Many archers, compelled by whispers of destiny, now embark on their own journeys, but only a handful return. Those brave souls inherit the legend of the Sagittarius.Human Mystic

Wizard Cleric
image:wizard.gif image:cleric.gif
Lidští mágové rozdělují magické síly na čtyři základní elementy plus světlo a temnotu. Poté soustředí sílu těchto elementů a zkombinují je pro využití ve svých kouzlech. Většina Lidských mágů pochází z Iwory Tower nebo jsou učedníci mágů, kteří z této věže přišli už před dávnými časy. Mohou používat středně silnou elementární magii, černou magii a vyvolávací magii.

Styl hry: Human Wizard se zaměřuje na magii elementálů, vyvolávací magii a černou magii. Umí vyvolat příšeru a použít ji jako tank, nebo absorbovat HP z těla a přeměnit HP na MP. Při hře ve skupině, Human Wizard způsobuje velká zranění pomocí silných kouzel.
Kneží jsou Lidští mystikové, kteří si propůjčují moc bohů k provádění zázraků. Přestože často patří k nějaké církvi, někteří z nich se odmítají ztotožnit s jediným náboženstvím a jednají pouze na základě svých osobních zásad. Jejich magie je většinou používána k pomáhání ostatním lidem. Díky podstatě své profese se často vydávají na poutě kvůli svému náboženství.

Styl hry: Clerici se zaměřují spíš na bílou a podpůrnou magii než na útočnou magii. Při hře sólo, Cleric nosí lehké brnění a posiluje svoje schopnosti pomocí magie. Nicméně jsou pomalí bojovníci s nízkou fyzickou zručností. Pokud ale mají své léčivé schopnosti mohou bojovat samotně. Vzhledem k tomu, že Cleric používá jak podpůrnou magii tak i bílou magii, je užitečný při hře ve skupině hlavně díky kouzlům Might, Shield, a Heal. V kritických situacích má Cleric v zásobě ovládací kouzla jako třeba Sleep.
Sorcerer/ss Necromancer Warlock Bishop Prophet
image:sorcerer.gif image:necromancer.gif image:warlock.gif image:bishop.gif image:prophet.gif

Čaroděj je matoucí osoba, která čerpá sílu samotných elementů k sesílání velmi mocné magie. Dokáže své nepřátele sežehnout proudem ohnivých kouzel, nebo je všechny ve svém okolí uspat.

Nekromanti využívají síly temnot používáním černé magie titánů. Dokáží si privolat nemrtvé služebníky nebo mohou nechat vybuchnout mrtvoly svých nepřátel.

Vyvolávači považují magické síly za živoucí bytosti. Dokáží vytvořit něco z ničeho použitím vyvolávačské magie nejvyšších úrovní. Jako ostatní povolávači se zapojují do bitvy pouze zprostředkovaně léčením a posilováním svých služebníků.

Biskup je svatá osoba tohoto období,která přináší zázraky léčení a uzdravování té nejvyšší úrovně. Pokud je donucen, tak bude bránit sám sebe. Biskup dokáže vyléčit různé druhy zranění a používá specializovanou magii proti nemrtvým.

Věštec posiluje své spojence a oslabuje své nepřátele pomocí nejvyšší úrovně podpůrné magie. S požehnáním svých bohů je schopen zvýšit množství fyzické i mentální síly nebo je schopen se sám teleportovat do vesnice.

Archmage Soul Taker Arcana Lord Cardinal Hierophant
Archmage image:soultaker.jpg image:arcanalord.jpg image:cardinal.jpg image:hierophant.jpg

A title bestowed on the most accomplished sorcerer of the Ivory Tower during the Elmoreden era, the Archmage handles the four basic elements flawlessly. Transcending the limitations unsurpassed by all other sorcerers, they achieved a daunting level of wizardry and were seen as a symbol of the power of strong magic. Following the fall of the empire, a true Archmage did not emerge for some time. But recently, the Archmages have begun to re-emerge, accompanied by rumors of the woman of the lake.

Masters of the dead and black magic, Necromancers who are able to truly conquer the power of the spirit are given the title of Soultaker. Unlike Sorcerers or Archmages who handle element magic, Soultakers handle black magic. Persecuted since the imperial period, many of their skills were once rendered obsolete. It was believed that those skills could not be recovered; however, instigated by the resurrection of the Archmage, a number of black magicians embarked on a journey in search of a lost vision. The handful that returned were resurrected as Soultakers.

Arcana Lord is a title given to Warlocks that are the most skillful in rendering manifestations of elemental magic. Calling upon creatures from other realms, they must possess unqualified control over the arcana, the requisite power path which leads to the summoning.

Bishops who have transcended the teachings of the order of the god of light and reached a new standing are granted the title of Cardinal. Priests researching the studies of countless ancient clerics embarked on a search of the cause of the discrepancy between their miracles and current white magic. Years later, only a handful returned and formed the Order of the Forgotten Miracles, compelling them to proclaim the resurrection of Cardinals.

Priests who have chosen to diverge from the Order's orthodox doctrine - "unless for reasons of self-defense, you must not harm others with magic" - believe in resorting to aggressive tactics to achieve their end. A great number of Prophets are working to make the world a better place today, but those among them who have reached a new pinnacle after hearing fate's whisper are referred to as Hierophants.


Vesnice


Lidská vesnice – Mluvící Ostrov (Talking Island Village)
Mluvící ostrov je vzdálen od jižního pobřeží Gludio Territory a je navštěvovaná začínajícími rytíři a mystiky. V minulosti když Elfská rase vládla kontinentu, byla na ostrově založena škola kouzel sloužící lidem.


Po odchodu Elfů, několik Kouzelníků začalo s magickou školou jako místem vhodným pro vzdělávání talentovaných mystiků. Navíc od doby kdy byl na ostrově otevřen Cedrikův sál, mnoha začínajících rytířů začalo navštěvovat ostrov kvůli tréninku.


 

Legenda


Legenda lidí


  • Lidé byly stvořeny Grand Kainem, který toužil po tom, aby jeho rasa byla chytřejší aspoň než elfové a silnější než orkove.Místo toho, byli hloupí a slabí.Nebyla věc, která by jim šla dobře...A tak se stali otroky obrů, kteří je využívali k podřadným pracím.Lidé se za éry obrů neměli o nic líp, než divá zvěř.

Statistika Galerie

  • Počet obrázků   231
  • Počet kategorií   11
  • Počet komentářů   23