Please update your Flash Player to view content.

Dark Elf

Tisk
PDF
darkelf_title


Základní vlastnosti


"Dark Elfové kdysi byli součástí kmenů elfů, ale byli vykázáni poté co se naučili černou magii za účelem získat sílu na boj proti lidem. Boj prohráli, ale pokračovali v učení temných umění. Dark Elves mají podobný vzhled jako jejich elfští příbuzní, ale jsou vyšší, mají modro-šedou kůži a stříbrné vlasy. Následují Shilien, bohyni smrti."

darkelf
Speciální schopnosti rasy:
Ve srovnání s ostatními rasami, Elfové můžou déle udržet dech a lépe snášejí skoky z vysokých míst.


Základní charakteristika:
Protože mají vyšší STR a INT, jejich útočná schopnost je vysoká.


  • Dark Fighter (Temný Bojovník)

 

DF

 

  • Dark Mystic (Temný Mystik)

 

DM

 


Přehled PovoláníDelfpovolani 1st class 2nd class 3rd class 1st class 2nd class 3rd class

Dark Fighter

Paulus Knight

Assassin

Paulusknight
image:assassin.gif
Palus Knight je bojovník, který má šermířský výcvik na profesionální úrovni. Za účelem získání schopnosti efektivnějšího útoku a obrany, stále pokračuje v tréninku šermu a také používá zbraně a brnění na kterých můžou nejlépe zužitkovat bojové schopnosti Dark Elfů.

Způsob hraní:
Způsob hraní Palus Knightů je podobný způsobu ostatních rytířů, ale s vyšší útočnou schopností. Palus Knight má mnoho skillů zaměřených na velkou damage.
Dark Elfové kteří preferujou používání luků pře meči se stávají Assassiny. Jsou to tajemní bojovníci vyzbrojení luky a dýkami v light armoru (za účelem rychlého pohybu).

Způsob hraní:
Způsob hraní Assassinů je podobný způsobu člověka loupežníka (Rouge). Assassinové však ale mají vyšší útočnou schopnost a přístup ke kouzlům a skillům zaměřených na zvýšení poškození a ničení nepřátel.
Shillien Knight
Bladedancer
Abyss Walker
Phantom Ranger
image:shillienknight.gif
image:bladedancer.gif
image:abysswalker.gif
image:phantomranger.gif

Narozdíl od Temple Rytířů, kteří používají magii světla a vody, Shillien rytíři používají magii temnoty a vody jako doplněk ke svým schopnostem s mečem. Shillien rytíř vysává fyzickou sílu protivníků skillem Summon Vampric Cubic nebo Summon Viper Cubic, nebo může vyvolat otrávenou krychli (cubic). Shillien knight může také zasáhnout bleskem své nepřátele užitím skillu Lightening Strike.

Bladedancer užívá dvou mečů a zvyšuje schopnost členů družiny tancem. Pomáhá lovit zvýšením útočné síly členů družiny díky Dance of Warrior. Bladedancer také zvyšuje kritické zranění členů družiny užitím Dance of Fire.

Abyss Walker je vycvičený v boji a průzkumu, specializuje se na úkladné vraždy. Využívá stejné techniky jako lidský Mercenery – Silent Move a Backstab, ale má větší útočnou sílu. Nicméně díky jeho relativně malé fyzické síle je Abyss Walker znevýhodněn v přímém souboji.

Phantom Ranger zachází zručně s lukem a používá podobné způsoby jako ostatní lučistníci, má také skvělou sílu útoku. Phantom Ranger oslabuje obranou sílu nepřátel díky kouzlům a může obtěžovat protivníky na dlouhou vzdálenost užitím Double Shot, když vystřelí dva šípy ihned po sobě.

Shillien Templar
Spectral Dancer
Ghost Hunter
Ghost Sentinel
image:shillientemplar.jpg
image:speactraldancer.jpg
image:ghosthunter.jpg
image:ghostsentinel.jpg

Mezi Shillien Knight, následovníky bohyně podsvětí, Shillen, se říká že tito rytíři jsou jí požehnaní. Mistři černé magie, kteří také cvičí rozličné vyzívající magické schopnosti

Spectral Dancer je Temný Elfský rytíř, který je schopen vyvolat bouři smrti a ničení díky tanci jeho dvou mečů. Bladedancer představuje nebezpečí pro nepřátele díky jeho tanci s meči avšak dokonce silnější,ale na druhou stranu velmi vzácní tanečníci, kteří využívají hrozivou rychlost a sílu jsou popisování jako Spectral Dancers.

Titul udělovaný nejdokonalejším Abyss Walkerům, se nazývá Ghost Hunter. Ten kdo dosáhne tohoto titulu musí být známý pro jeho hbitou a ničící útočnou schopnost. S výjimkou veteránů velmi málo žijících Abyss Walkerů dosáhlo tohoto postavení.

Pokud mezi Elfy plní funkci elitních lučištníku Moonlight Sentinel, pak u Dark Elfů tento post zaujímá Ghost Sentinel. Jejich hlavní prioritou je schopnost ničit, říká se jim Ghost Sentinels, protože ať jejich cílem cokoliv, vždycky to zanikne.


Dark Mystic

Dark Wizard

Shillien Oracle

image:darkwizard.gif
image:shillienoracle.gif
Dark Wizardi rozdělili světovou magickou sílu na 4 elementy, stejně tak jako světlo a temnotu. Pak zvýšili sílu těchto elementů a spojili je ve svoji magii. Dark Wizardi dokáží používat na střední úrovni elementární magii, černou magii a svolávácí kouzla (summon magic).

Způsob hraní:
Způsob hraní Dark Wizardů je podobný stylu ostatních Wizardů, ale jejich magie a typy jejich summonů jsou rozdílné od Wizardů jiných ras. Jako temní kouzelníci mají silné kouzla, za to však ale nízkou rychlost obnovování many.
Shillien Oraclové jsou mystici, kteří si vypůjčili sílu od bohů – zvláště od Shillien – aby vykonávali zázraky. Ačkoliv mají podobné schopnosti jako Clericové a Oraclové, uctívají jiné bohy a mají rozdílná kouzla a skilly.

Způsob hraní:
Způsob hraní Shillien Oraclů je podobný stylu Clericů a ostatních Oraklů. Shillien Oraclové však mají přístup k jiným buffům a kouzlům.
Spellhowler
Phantom Summoner
Shillien Elder
image:spellhowler.gif
image:phantomsummoner.gif
image:shillienelder.gif

Spellhowler používá nejvyšší stupeň elementární magie. Je něco mezi Kouzelníkem a Nekromantem, kouzlí po zapůjčení síly z větru. Spellhowler působí silnou škodu zakouzlením Tempest (vichřice), která vytvoří tornádo okolo cíle, nebo může vykouzlit Hurikán ke střílení větrných ostří z dálky.

Phantom summoner je proslulý vyvoláváním zlých duchů. Zapojuje se do bitev zvyšováním obraných sil jeho sluhů přes Servitor Physical Shield. Na zvyšování magické obrany používá kouzlo Servitor magic Shield. Phantom Summoner může také zvýšit rychlost útoku svých přisluhovačů díky Servitor Haste.

Shillien Elder je mistr nejvyšší úrovně v podpůrné magie – jeho zastrašující reputace zasévá strach do jeho nepřátel. Kouzlí rozdílná podpůrná kouzla, zahrnujíc Purify které léčí otrávení, krvácení a paralýzu spojenců. Útočná síla zbylých členů družiny je velmi zvýšena pouhou přítomností Shillien Elder.

Storm Screamer
Spectral Master
Shillien Saint
image:stormscreamer.jpg
image:sprectralmaster.jpg
image:shilliensaint.jpg

Storm Screamer jsou nejdokonalejšími Spellhowlery, kteří praktikují nesrovnale silná kouzla, sotva byli vyjmuti z pozic těch kteří, reprezentují Ivory Tower, tak byli poskvrněni černou magií.

Nejzkušenější z Phantom Summonerů, kteří dokáží vyčarovat příšery, jež spí v pekle, Spektral Master je nejdokonalejší DE vyvolávač, který dosáhl nového stádia síly díky vizím minulých ér.

Silně věřící následovníci Shillien Saints jsou uctívači Mother Shilen, kteří spí ve stinných propastech podzemí. Jsou označováni za kněží pekla se schopnostmi vykonávat starodávné zázraky Shillen Elder které byly považovány za zapomenuté. Jsou také nadějí všech DE, jež věří že Shillien Saints budou zvěstovateli příchodu nového světa s návratem temných bohů.Vesnice


Základní vesnice temných elfů
Vesnice Dark Elfů, kde je atmosféra děsivá a ponurá, se nachází v obrovské jeskyni v zamlženém horském pásmu na severu. Horní část vesnice se honosí vysokým stropem který je vyztužen železnými podporami. Dole je temné jezero uprostřed kterého se tyčí socha Shilen. Ačkoliv je vesnice temná, nemají její obyvatelé problém najít cestu. Kvůli prokletí které na ně seslali stromoví Elfové, jsou těla temných elfů citlivá na sluneční světlo, ale naopak mají velmi vyvinutý orientační smysl v temnotě.

darkelf_village

 

Skilly


Článek se dodělává

Legenda


Legenda Temných Elfů

  • Temní elfové byli kdysi součástí rodu elfů a to, co je oddělilo od jejich bratrů, byla jen snaha o pomoc
  • Tihle elfové se dozvěděli o temné magii, kterou začali horlivě zkoumat, když přišla války proti lidem, začali se zrádnou magii hazardovat.Když je rada upozornila a napomenula něják to temní elfové nebrali na vědomí, což následovalo vypovězení z elfské vesnice.Temní elfové si založili vlastní rasu a kdyby nebylo těchto znaků, nejspíš by je nikdo nerozeznal:Mají vyšší a houževnatější postavu hlavním příznakem je modro-šedá kůže a bíle/stříbrné vlasy...A samozřejmě  rozdílná řeč.Následují bohyni chaosu a smrti Shilen

Statistika Galerie

  • Počet obrázků   231
  • Počet kategorií   11
  • Počet komentářů   23