Please update your Flash Player to view content.

Alliance

Tisk
PDF

Vytvoření aliance

Když klan dosáhne páté úrovně, může clan leader zajít k příslušné NPC a požádat o vytvoření aliance. Její název se může skládat z maximálně 16 písmen nebo čísel, nemůže obsahovat mezery ani zvláštní znaky.

 • Pokud je už klan členem nějaké aliance, nemůže vytvořit alianci novou, ani se nemůže přidat k nějaké jiné.
 • V průběhu obléhání nemůže klan na straně útočníků vstoupit do aliance s klanem na straně obránců a naopak.
 • Klany, které spolu vedou válku, spolu nemohou vytvořit alianci.
 • Aliance se může skládat až z 12 klanů, včetně klanu vůdce aliance.

Pravomoci vůdce aliance

Vůdce aliance má právo přidávat do ní další klany, může z ní také klany vyloučit. Poté, co je klan z aliance vyloučen, se k ní nesmí znovu dalších 24 hodin přidat. Stejně tak aliance, která klan vyloučila, nemůže přijmout během 24 hodin žádný jiný klan. Pokud ale klan opustí alianci dobrovolně bez zásahu vůdce aliance, mohou se k alianci další klany přidávat okamžitě.

Rozpuštění aliance

Vůdce aliance ji může rozpustit i bez souhlasu clan leaderů ostatních klanů v alianci. Po jejím rozpuštění nemůže vůdce vytvořit novou alianci dalších 10 dní. Zároveň ztratí tolik zkušeností, jako při jedné smrti. Na rozdíl od rozpuštění klanu, aliance končí okamžitě, bez jakékoli časové lhůty. Všechny s aliancí spojené funkce, např. chat, také okamžitě přestávají fungovat. Všechny akce, např. rozpuštění a opuštění aliance mohou být použity kdykoliv, i během klanové nebo alianční války. Aliance nemůže být rozpuštěna pouze během obléhání.

Opuštění aliance

Klan, který opustil alianci, se k žádné další nesmí přidat během dalších 24 hodin.

Funkce aliance

Alianční chat

Chat, který je k dispozici pouze pro členy aliance. Je nezávislý na klanovém chatu - když jste v aliančním chatu, neuvidíte obsah klanového a naopak.

Image

Vytvoření aliančního symbolu

Vůdce aliance může vytvořit symbol aliance, který si její ostatní členové mohou přidat ke klanovému znaku pomocí příkazu /allycrest. Symbol aliance se potom zobrazí před znakem klanu. Základem pro alianční znak je bmp soubor (256 barev, 8x12 pixelů).

Informace o alianci

Každý člen alianci si může zobrazit informace o vůdčím klanu, vlastním klanu, jménech a celkovém počtu ostatních klanů v alianci a počet aktuálně připojených klanů pomocí příkazu /allyinfo.

Alianční příkazy

 • /allyinvite - tímto příkazem přizve vůdce aliance další klan
 • /allyleave - tímto příkazem clan leader opustí alianci
 • /allydismiss - tímto příkazem vůdce aliance vyhodí klan z aliance
 • /allydissolve - tímto příkazem vůdce rozpustí alianci
 • /allycrest - tímto příkazem vůdce aliance zaregistruje alianční znak
 • /allyinfo - tímto příkazem hráč zjistí informace o své alianci

Aliance v průběhu obléhání (Castle Siege)

Image

V průběhu obléhání platí v souvistosti s aliancemi tato pravidla:

 • Klan, který je v alianci s bránícím klanem, se nemůže registrovat k útočící straně a naopak.
 • Když obléhání začne, bude z hradu vyhozen každý hráč, jehož klan je v alianci s obránci, ale jehož klan se nezaregistroval mezi obránce.
 • Pokud je v průběhu obléhání nahrazen hradní pán (tzv. mid-victory), bude klan nových majitelů spolu se zaregistrovanými spojeneckými klany přeregistrován na stranu obránců. Ostatní hráči budou vyhozeni z hradu.
 • Dokonce i během obléhání je možné ukončit spojení s aliancí. Když se to stane, v závislosti na situaci nastanou tyto změny:
  • Klan registrovaný původně jako obránce spolu s aliančním klanem, který vlastní hrad, se stává útočníkem.
  • Pokud se z aliance odpojí klan, který je registrován jako obránce, ale v alianci není klan, který by hrad vlastnil, pak tento klan zůstává obráncem bez ohledu na stav aliance.
  • Jakmile se zaregistruje na obléhání, nemůže být klan vyloučen z aliance. Alianci nejde rozpustit, jakmile se přihlásí k obléhání.
  • Pokud je klan A v alianci s klanem B a není na rozdíl od klanu B registrovaný na obléhání, bude mít klan A "bez vztahu" ke klanu B. Tento stav "bez vztahu" přebíjí alianční pouto.
Komentářů
Hledat
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

Statistika Galerie

 • Počet obrázků   231
 • Počet kategorií   11
 • Počet komentářů   23